corner left-topcorner right-top
Konsulat Republiki Peru
w Toruniu
corner left-bottomcorner right-bottom

Serdecznie witamy !

obrys mapy Peru

Konsulat Republiki Peru w Toruniu

 

Funkcję Konsula Honorowego Republiki Peru pełni dr Stanisław Rakowicz.
Powołany został dnia 14 lipca 1998 jako pierwszy konsulat w Województwie Kujawsko Pomorskim.
Konsulat mieści się przy ulicy Moniuszki 46/19, 87-100 Toruń
Tel. kom. do Konsula: 603 330 130 Tel. do sekretariatu/fax: +48 56 658 57 56 rakowicz@konsulatperu.torun.pl
Czynny jest we wtorki i czwartki w godzinach od 10 do 13.

Ambasada Republiki Peru w Warszawie
Adres: ul. Starościńska 1/3,02-516 Warszawa
Telefon: +48 22 646-88-06 / 646-88-07
Fax: +48 22 646-86-17
embperpl@perupol.pl

 

Consulado de la República del Perú en Torun

 

Cónsul Honorario de la República de Perú es Dr. Stanislaw Rakowicz.
Designado el 14 de julio de 1998 como el primero en Kujavian-Pomeranian Region.
El Consulado se encuentra en la Calle Moniuszki 46/19, 87-100 Torun.
Tel/fax +48 56 658 57 56 rakowicz@konsulatperu.torun.pl
Está abierto cada martes y jueves desde las 10 hasta las 13.

Embajada del Perú en Polonia
Dirección: ul. Starościńska 1/3,02-516 Warszawa
Teléfono: +48 22 646-88-06 / Sección Consular +48 22 646-88-07
Fax: +48 22 646-86-17
embperpl@perupol.pl
Ministerio de Relationes Exterioes del Peru

Tel. / Fax 056 658 57 56 rakowicz@konsulatperu.torun.pl : ul. Starościńska 1/3, 02-516 Warszawa : +48 22 646 88 07 646 88 06 Fax: +48 22 646-86-17 E-mail: embperpl@perupol.pl Embajada del Perú en Polonia

Consulate of the Republic of Peru in Torun

 

Honorary Consul of the Republic of Peru is. PHD Stanisław Rakowicz.
Consulate was appointed on 14 July 1998, as the first one in Kuyavian - Pomeranian Region.
The Consulate is located on Moniuszki Street 46/19, 87-100 Toruń.
Tel/fax +48 56 658 57 56 rakowicz@konsulatperu.torun.pl
Open every Tuesday and Thursday between 10 am - 1 pm

Embassy of the Republic of Peru
Address: Staroscianska street 1/3, 02-516 Warsaw
Tel. : +48 22 646-88-06 / 646-88-07
Fax: +48 22 646-86-17
embperpl@perupol.pl

Viva El Peru

:-)

Konsulat Republiki Peru w Toruniu
2015