Męczennicy z Pariacoto

Od 7 maja 2017 roku, w Sanktuarium pw. NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu, znajdują się relikwie polskich misjonarzy-męczenników: ojca Michała Tomaszka OFMConv i ojca Zbigniewa Strzałkowskiego OFMConv. 

Za wiarę, miłość i działalność misyjną, zostali oni bestialsko zamordowani w dniu 9 sierpnia 1991 roku, przez terrorystów Komunistycznej Partii Peru Świetlisty Szlak. Są to pierwsi męczennicy w historii Peru i pierwsi polscy błogosławieni misjonarze-męczennicy. Dnia 3 lutego 2015 roku, Papież Franciszek promulgował dekret o męczeństwie, a 5 grudnia 2015 roku w Chimbote w Peru, ich beatyfikacji dokonał ks. kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych.

https://www.youtube.com/watch?v=F8PPyZ4y8ac

 

 

Konsul Peru na spotkaniu dyplomatycznym u Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Konsul Honorowy Republiki Peru w Toruniu dr Stanisław Rakowicz, dnia 8 maja 2017 r., uczestniczył w dorocznym spotkaniu konsulów honorowym u Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Spotkanie było poświęcone międzyregionalnej współpracy międzynarodowej w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości Europy i świata. Na spotkaniu dominowały tematy z dziedziny gospodarczej, a także kulturalno-oświatowej. Konsul Honorowy Peru, przedstawił możliwości rozwoju współpracy międzynarodowej, w relacji dyplomatycznej Polski i Peru. Spotkanie było niezwykle owocne i rozwojowe w budowaniu dalszych, wzajemnych stosunków międzynarodowych, z krajami reprezentowanymi przez uczestniczących w spotkaniu konsulów.

 

 

 

Ambasador Peru w Golubiu-Dobrzyniu!

Dnia 7 kwietnia 2017 r., w Golubiu-Dobrzyniu gościł Ambasador Republiki Peru w Polsce J.E. Alberto Salas Barahona, wraz z towarzyszącym mu Konsulem Honorowym Republiki Peru dr Stanisławem Rakowiczem, a także podróżnikami - prof. Zdzisławem Preisnerem i Ryszardem Sobolewskim. Spotkanie miało na celu przybliżyć historię i kulturę pięknego latynoamerykańskiego kraju, jakim bez wątpienia jest Republika Peru. W czasie spotkania Ambasador Peru Alberto Salas Barahona, wraz z Konsulem Honorowym Stanisławem Rakowiczem, wręczyli dzieciom - uczestnikom konkursu rysunkowego wiedzy o Peru, pt. "Moje wyobrażenie Republiki Peru", nagrody i upominki, m.in. tegoroczną, nową reedycję albumu o Peru, która została opublikowana dzięki Konsulowi Peru w Toruniu Stanisławowi Rakowiczowi. Konkurs odbył się w czterech kategoriach wiekowych, z których w każdej wyłoniono trzech zwycięzców. Konsul Republiki Peru przekazał łącznie 12 albumów tematycznych o Republice Peru.

Fot. http://www.golub-dobrzyn.pl/

NOWY ALBUM O PERU JUŻ DOSTĘPNY!

NOWY ALBUM O PERU JUŻ DOSTĘPNY!

Konsul dr Stanisław Rakowicz zainicjował w połowie roku 2016, w uzgodnieniu z Ambasadorem Peru w Polsce, wydanie po raz drugi albumu o Peru w wydawnictwie PASCAL. Poprzednie wydanie z 2013 r. finansowane całkowicie przez Konsula zostało wyczerpane. W nowym wydaniu albumu, autorstwa znanego w Polsce podróżnika - dr Zdzisława Preisnera, Konsul Peru Stanisław Rakowicz napisał nowy wstęp, który zawiera m.in. krótką historię Peru. Reedycja albumu zawiera także nowy rozdział wraz ze zdjęciami, na temat roli Polaków w rozwoju cywilizacyjnym Peru.

Po raz pierwszy publikujemy Państwu serię kilku zdjęć z nowej publikacji albumu!

 

  

 

O Wielkich Polakach w rozwoju Republiki Peru

Dnia 9 grudnia 2016 r., w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wielcy Polacy w kulturze”. Organizatorem Konferencji był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej MSZ w Toruniu, przy współpracy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także Katedrą Filozofii Kultury i Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał o. Rektor dr Zdzisław Klafka CSsR, który w swoim wystąpieniu wyraził radość z podjęcia tematu wybitnych, zasłużonych i utalentowanych Polaków sławiących dobre imię swojego kraju poza jego granicami.

Obecny był także Wiceminister Spraw Zagranicznych RP Jan Dziedziczak, który w swoim wystąpieniu podkreślił ważną rolę Polaków, w budowaniu ogromnego dorobku cywilizacyjnego świata.

- „To przede wszystkim przynależność do kultury, tradycji i języka, które kiedyś wybrali nasi przodkowie. Nasze zadanie to walka o dobre imię Polski. Odnosi się to do rodaków zarówno w kraju, jak i za granicą. Patriota to ambasador polskości”- zaznaczył Wiceminister MSZ.

Wśród zaproszonych gości znalazł się także Konsul Republiki Peru dr Stanisław Rakowicz, który wygłosił referat na temat rozwoju cywilizacyjnego Peru przez Polaków. Referat Konsula obejmował m.in. zagadnienia dotyczące odzyskania niepodległości przez Peru w II połowie XIX wieku, wkład polskich inżynierów oraz specjalistów w rozwój kultury technicznej i naukowej Peru, a także rolę polskiego duchowieństwa na przełomie XIX i XX wieku.

 

Więcej artykułów…

Viva El Peru

:-)

Konsulat Republiki Peru w Toruniu
2015