Sylwetka konsula

Dr Stanisław Rakowicz

 

Urodzony w 1935r. w Kotuszowie (ziemia kielecka). Działania wojenne 11 sierpnia 1944r. zmusiły rodzinę (4 dzieci) do prawie rocznej tułaczki po ziemi kieleckiej i krakowskiej, by w maju 1945r. osiąść na Pomorzu. Ukończył liceum pedagogiczne w Bydgoszczy, a w 1956r. uzyskał tytuł magistra historii na UMK w Toruniu. W 1966r. ukończył zaoczne studia ekonomiczne w Warszawie. W 1988r. obronił pracę doktorską z zarządzania przedsiębiorstwem na Wydziale Ekonomicznym UMK. Był głównym założycielem Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Toruniu, Doświadczenia menadżerskie w przemyśle rozpoczął w bydgoskim ZACHEM-ie. Był wicedyrektorem bydgoskiego STOMIL-u, a następnie dyrektorem naczelnym Bydgoskiej Fabryki Kabli, Kombinatu Łożysk Tocznych w Kielcach i toruńskiej ELANY. Założyciel i dyrektor firmy polonijnej MARKIT w Toruniu (1982-88r.) W 1988r. wybrany na Wojewodę Toruńskiego (do 1990r.) jako pierwszy prywatny przedsiębiorca w Polsce. W 1991r, założył pierwsze w regionie dealerstwo samochodów zachodnich ( Volkswagen i Audi ) - AUTOSAR Założyciel i obecnie honorowy prezes Oddziału Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa ( TNOiK ) w Toruniu. W latach 1993-97 był prezesem Zarządu Głównego TNOiK w Warszawie. Zainicjował powołanie Izby Przemysłowo Handlowej w Toruniu, której jest Honorowym Prezesem, Wykładał zarządzanie na studiach dziennych i podyplomowych. Autor artykułów i referatów na konferencjach naukowych w Polsce i zagranicą z dziedziny zarządzania. Napisał książkę „Początki ery menedżerów w Polsce – pół wieku kierowniczych menadżerskich doświadczeń” (2010 r., wyd. Adam Marszałek).

 

W 1998r. powołany na Konsula Honorowego Peru – pierwszy Konsulat w województwie Kujawsko-Pomorskim.

 

Obecnie (2019r.) poza realizacją zadań konsularnych, angażuje się w Radzie Prezydenckiej Torunia, Honorowy Ambasador UMK – bliska współpraca z Wydziałem Ekonomicznym UMK, charytatywne wsparcie różnych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, itp. w regionie.

 

Viva El Peru

:-)

Konsulat Republiki Peru w Toruniu
2015