Działalność

 

Działalność: obszary aktywności Konsulatu

 

Konsul Honorowy jest zobowiązany na własny koszt utrzymywać biuro Konsulatu oraz finansować wszystkie przedsięwzięcia. Konsulat realizuje, na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zadania zlecane przez Ambasadę Peru w Warszawie lub realizowane z własnej inicjatywy. Dotyczą one rozwijania kontaktów gospodarczych, współpracy w dziedzinie nauki i kultury, propagowania turystyki do Peru oraz pomoc konsularna Peruwiańczykom stale zamieszkałym lub przebywającym czasowo w n/wojewódzwie.
Część przedsięwzięć ma charakter powtarzalny są realizowane przez wiele lat. Oto niektóre przykładowe:

 

1. Spotkania z okazji Święta Niepodległości Peru 28 lipca z udziałem dyplomatów z Ambasady Peru oraz licznego grona gości (100-150 osób). Zwykle towarzyszy temu koncert muzyki andyjskiej oraz degustacja peruwiańskich potraw, peruwiańskiego wina oraz zdobywającego sławę alkoholu Pisco.

 

2. Wystawy malarstwa, prezentacje przez autorów peruwiańskich książek lub sztuki teatralne (Baj Pomorski).

 

3. Obchody we wrześniu Święto Ziemniaka - Pyrki w Osieku w ramach szerszej imprezy "Barwy lata - dary jesieni". Peru jest ojczyzną ziemniaka skąd w dawnej Polsce ziemniak nazywany był perka lub pyrka. Nie jest powszechnie znana prawda, iż upowszechniające się w Europie, przywiezione z Peru w XVI wieku, ziemniaki zlikwidowały nawracające się klęski głodu i doprowadziły do ekspansji demograficznej.

 

4. Bydgoska Fabryka Kabli, należąca do grupy Telefonika-Kable w Krakowie realizuje od lat eksport kabli wysokich napięć do Peru (Konsul S. Rakowicz był dyrektorem B.F.K.) i jest ciągle największym eksporterem z Polski do Peru z kwotą około 20 mln dolarów rocznie. W 2017r. Ambasador Peru, A. S. Barahona wizytował zakład i spotkał się z Zarządem Telefonika-Kable.

 

5. Konsulat w 2008 roku zainicjował i sfinansował wydanie pierwszego w Polsce albumu w prestiżowym wydawnictwie Pascal w serii „ Wyprawy marzeń Peru”. Tekst i zdjęcia opracował znany toruński podróżnik i geograf dr Zdzisław Preisner. Pięciotysięczny nakład wyprzedany i Konsulat sfinansował drugie wydanie w 2018r.

Konsulat zakupuje i upowszechnia przewodniki turystyczne po Peru. Na szczególną uwagę zasługuje pierwszy napisany przez Polaków przewodnik wydany w 2013 r. przez Pascala z moim wstępem przypominającym rolę Polaków w dziejach Peru.  

 

6. Konsul S. Rakowicz pozyskał grupę autorów spośród ludzi nauki i dyplomacji i sfinansował wydanie w Wydawnictwie Naukowym UMK książkę „Polacy w dziejach Peru – Los polacos en la historia del Perú”. Szczegółowa informacja w dziale AKTYWNOŚCI.

 

7. Wieczory Peruwiańskie organizowane na Wydziale Politologii i Stosunków Międzynarodowych UMK dla studentów, pracowników naukowych i zaproszonych gości z odczytem o Peru, z udziałem dyplomatów peruwiańskich lub wybitnych podróżników.

 

8. Spotkania Konsula Honorowego z różnymi środowiskami, np. uczniowie, studenci, słuchacze uniwersytetów III wieku, poświęcone Peru i/lub funkcjonowaniu Konsulatów.

 

9. Konsul S. Rakowicz angażuje się w działalność Polsko-Peruwiańskiej Grupy Parlamentarnej w kadencji Sejmu 2011-2015r. Przewodniczącym Grupy był poseł z Torunia, Maciej Wydrzyński.

 

Viva El Peru

:-)

Konsulat Republiki Peru w Toruniu
2015