• Home
  • Polacy w dziejach

Polacy w dziejach Peru

Peru jest tym krajem, w którego rozwój Polacy wnieśli bardzo liczący się wkład, wręcz największy w stosunku do innych państw, do których emigrowali głównie „za chlebem" (np. Brazylii, USA, Niemiec). Do Peru Polacy zaczęli przybywać w Il połowie XIX w. głównie na kontrakty rządowe. Najbardziej znany, inż. Ernest Malinowski zbudował, najwyżej ( do końca XX w) położoną linię kolejową na świecie, a także wsławił się fortyfikacjami portowego miasta Callao, dziś część aglomeracji Limy, uniemożliwiając zdobycie przez Hiszpanów. Pierwszą wyższa uczelnię w Ameryce Łacińskiej założył inż. Edward Jan Habich. Stworzył on również Urząd Miar i Wag oraz założył Izbę przemysłową i Towarzystwo Geograficzne. W Limie działali polscy architekci, w tym najbardziej znany Ryszard de Jaxa Małachowski, naczelny architekt Limy, projektant czołowych budynków. W badania geologiczne oraz rozwój sieci telegraficznej zaangażowali się Ksawery Wokulski, Tadeusz Stryjenski, a także Aleksander BabińskiAleksander Miecznikowski od 1869 r. budował pierwszą w Peru drogę kołową w Callao (port) do Limy, a inż. Władysław Folkierski zasłużył sobie przy budowie linii. Nie możemy zapomnieć o Marii Rostworowski, Madejowskim i Tarnawieckim, zajmującymi się badaniami geologicznymi, poszukiwaczami srebra, złota oraz miedzi, którzy to przyczynili się do rozwoju peruwiańskiego górnictwa i przemysłu oraz o inż. Dudku, zaangażowanym w prace geologiczne, był również prekursorem, nowoczesnych technologii wydobycia węgla. Znaczący wkład w naukowe flory i fauny wnieśli: Konstanty Jelski, Jan Sztolcman, Feliks Woytkowski oraz Witold Szyszłło. Po II wojnie wielu wykształconych, polskich kombatantów zasiliło szeregi wykładowców peruwiańskich uczelniach. W latach 60, i 70. XX w. nasi specjaliści wspierali rozwój przemysłów wydobywczych oraz wprowadzali nowoczesne technologie połowu i przetwórstwa ryb. W dziejach Peru wielką rolę odgrywali polscy księżą np. ojcowie Salezjanie, założyciele Collegium w Cuzco. Najbardziej znany polski duchowny to o. Edmund Szeliga, odkrywca leczniczych właściwości vilcacory. Polacy w latach 80. Odkryli najgłębszy kanion świata a p. Jacek Pałkiewicz odkrył, ustalił źródła Amazonki. Nie możemy również pominąć znanego jako PPK, dr. Pedra Pabla Kuczyńskiego wielokrotnego ministra, resortów gospodarczych, premiera rządu i kandydata na prezydenta w 2011 roku. Do współcześnie najbardziej znanych Polaków w Peru należą Maria Rostworowska, Tomasz Unger, Krzysztof Makowski. Zwiedzając Peru napotykamy wiele śladów które pozostawili na tej dalekiej ziemi Polacy. Możemy być dumni z wniesionej przez naszych rodaków wkładu, w rozwój tego niezwykle ciekawego kraju. Peru odgrywa coraz większą rolę na kontynencie amerykańskim, mając od 10 lat najwyższą dynamikę przyrostu PKB, jest często określany mianem „ekonomicznego tygrysa" Ameryki Łacińskiej. Udokumentowaniu niezwykłego wkładu i roli Polaków w dziejach Peru oraz ocaleniu od zapomnienia, służy program badawczy zainicjowany przez konsulat i realizowany udziale UMK w Toruniu, UKW w Bydgoszczy i wielu innych instytucji i osób. Pierwszą książka z serii „Polacy w dziejach Peru” została wydana w 2013 r. Zwieńczeniem wielkiej roli Polaków w dziejach Peru, były ostatnie wybory w 2016 roku, wynikiem których od 28 lipca 2016 roku, Prezydentem Republiki Peru jest Pedro Pablo Kuczynski. Korzenie jego rodu wywodzą się z Inowrocławia, skąd rodzina jego przesiedliła się do Wielkopolski, a następnie do Berlina, skąd ojciec prezydenta, emigrował do Limy w czasie rządów Adolfa Hitlera. W tej chwili Ambasador Peru w Warszawie, przygotowuje wizytę Prezydenta Peru w Polsce, która została zapowiedziana przez Ministra Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej pana Witolda Waszczykowskiego.

Viva El Peru

:-)

Konsulat Republiki Peru w Toruniu
2015