O Wielkich Polakach w rozwoju Republiki Peru

Dnia 9 grudnia 2016 r., w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wielcy Polacy w kulturze”. Organizatorem Konferencji był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej MSZ w Toruniu, przy współpracy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także Katedrą Filozofii Kultury i Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał o. Rektor dr Zdzisław Klafka CSsR, który w swoim wystąpieniu wyraził radość z podjęcia tematu wybitnych, zasłużonych i utalentowanych Polaków sławiących dobre imię swojego kraju poza jego granicami.

Obecny był także Wiceminister Spraw Zagranicznych RP Jan Dziedziczak, który w swoim wystąpieniu podkreślił ważną rolę Polaków, w budowaniu ogromnego dorobku cywilizacyjnego świata.

- „To przede wszystkim przynależność do kultury, tradycji i języka, które kiedyś wybrali nasi przodkowie. Nasze zadanie to walka o dobre imię Polski. Odnosi się to do rodaków zarówno w kraju, jak i za granicą. Patriota to ambasador polskości”- zaznaczył Wiceminister MSZ.

Wśród zaproszonych gości znalazł się także Konsul Republiki Peru dr Stanisław Rakowicz, który wygłosił referat na temat rozwoju cywilizacyjnego Peru przez Polaków. Referat Konsula obejmował m.in. zagadnienia dotyczące odzyskania niepodległości przez Peru w II połowie XIX wieku, wkład polskich inżynierów oraz specjalistów w rozwój kultury technicznej i naukowej Peru, a także rolę polskiego duchowieństwa na przełomie XIX i XX wieku.

 

Viva El Peru

:-)

Konsulat Republiki Peru w Toruniu
2015