Policyjny opłatek z udziałem Konsula Peru

Konsul Honorowy Republiki Peru w Toruniu dr Stanisław Rakowicz, uczestniczył jako gość honorowy w spotkaniu opłatkowym kadry kierowniczej Komendy Miejskiej Policji w Toruniu. Obecni byli m.in. Komendanci Powiatowi dawnego województwa toruńskiego, szefowie wojska, straży miejskiej i służby więziennej, a także kapelani służb mundurowych, samorządowcy i zaproszeni goście.

Viva El Peru

:-)

Konsulat Republiki Peru w Toruniu
2015