Ambasador Peru w Golubiu-Dobrzyniu!

Dnia 7 kwietnia 2017 r., w Golubiu-Dobrzyniu gościł Ambasador Republiki Peru w Polsce J.E. Alberto Salas Barahona, wraz z towarzyszącym mu Konsulem Honorowym Republiki Peru dr Stanisławem Rakowiczem, a także podróżnikami - prof. Zdzisławem Preisnerem i Ryszardem Sobolewskim. Spotkanie miało na celu przybliżyć historię i kulturę pięknego latynoamerykańskiego kraju, jakim bez wątpienia jest Republika Peru. W czasie spotkania Ambasador Peru Alberto Salas Barahona, wraz z Konsulem Honorowym Stanisławem Rakowiczem, wręczyli dzieciom - uczestnikom konkursu rysunkowego wiedzy o Peru, pt. "Moje wyobrażenie Republiki Peru", nagrody i upominki, m.in. tegoroczną, nową reedycję albumu o Peru, która została opublikowana dzięki Konsulowi Peru w Toruniu Stanisławowi Rakowiczowi. Konkurs odbył się w czterech kategoriach wiekowych, z których w każdej wyłoniono trzech zwycięzców. Konsul Republiki Peru przekazał łącznie 12 albumów tematycznych o Republice Peru.

Fot. http://www.golub-dobrzyn.pl/

Viva El Peru

:-)

Konsulat Republiki Peru w Toruniu
2015