Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bydgoskiej na festiwalu w Limie

Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Bydgoskiej został zaproszony na X Encuerto Mundial de
Folklore Grand Prix Mi Peru 2017. Dzięki wsparciu Marszałka Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, Prezydenta Bydgoszczy, oraz Konsula Honorowego Peru,
uczestniczył w dwutygodniowym tournee w Peru.


Dnia 5 marca 2017 r. Konsul Honorowy Peru spotkał się przed wyjazdem z
członkami zespołu i przekazał każdemu z dwudziestu pięciu wyjeżdżających album
poświęcony historii i tradycji Peru.

Zespół wziął udział w festiwalu i zajął w nim wysokie noty, wystąpił również
w Ambasadzie Polski w Limie dla zebranej Polonii

Viva El Peru

:-)

Konsulat Republiki Peru w Toruniu
2015