Peruwiańskie Święto Dnia Niepodległości

Stoją od lewej: pos. J.K. Ardanowski, ks. P. Siołkowski, pos. P. Szramka, sekretarz województwa M. Smoczyk, prez. m. Torunia M. Zaleski, J.E. Ambasador A. Salas Barahona, wicewoj. J. Ramlau, pos. J. Sgeuring-Wielgus, wicestar. A. Siemianowski, Konsul S. Rakowicz, dyr. dep. Współpracy Międzynarodowej Sylwia Tubielewicz-Olejnik, Konsulowie: J. Mrozowski, K. Sikora, W. Olszewski

28 lipca 1821r. w Limie została proklamowana niepodległość Peru. Z okazji 196 rocznicy Konsul Honorowy Peru zorganizował uroczyste obchody narodowego święta Peru w Ratuszu z udziałem około 130 uczestników. Po odsłuchaniu hymnu narodowego Peru i Polski okolicznościowe przemówienie wygłosił Ambasador Republiki Peru w Polsce J.E. Alberto Salas Barahona. Przypomniał wielki wkład Polaków w wymieniając m.in. inż. Edwarda Malinowskiego, inż. Edwarda Habicha, rodzinę architektów Małachowskich prof. Maria Rostworowski, którzy znaleźli w Peru swoją drugą ojczyznę. Znakomitą kontynuację tego ciągu zasłużonych o polskich korzeniach jest obecny Prezydent Peru dr. Pedro Pablo Kuczyński, którego przodkowie wywodzą się z Inowrocławia i Wielkopolski. J.E. Ambasador omówił też bieżące więzi przyjaźni łączące Polskę i jej wiele instytucji z Peru.


Gratulacje i życzenia z okazji Święta Narodowego Peru przekazali wicewojewoda Józef Ramlau, Prezydent Torunia Michał Zaleski, Sekretarz Województwa Marek Smoczyk oraz inni uczestnicy święta.

W święcie uczestniczyło wielu znakomitych gości . Dla przykładu dr Zdzisław Preisner – znany podróżnik autor albumu o Peru, ks. Kanonik dr Piotr Siołkowski – proboszcz parafii w Czernikowie, który uzyskał relikwie zamordowanych w Peru zakonników Polaków  o. Michała Tomaszka,  o. Zbigniewa Strzałowskiego kanonizowanych w ubiegłym roku. Obecni byli Konsulowie Honorowi z Bydgoszczy Krzysztof Sikora (Ukraina) i Wiesław Olszewski (Słowacja) i z Torunia Jan Mrozowski (Mołdawia) oraz przedstawiciele władz samorządowych, w tym  przewodniczący Rady Miasta Torunia prof. Marcin Czyżniewski, wicestarosta toruński A. Siemianowski, sekretarz miasta Golubia Dobrzynia pani Mariola Milarska – gdzie niedawno gościł Ambasador.

            Spotkanie uprzyjemnił peruwiańską muzyką zespół Jacka Beszczyńskiego a następnie goście mogli spróbować oryginalnego cocktailu na bazie pisco tzw. pisco sour, degustować peruwiańskie wino i przysmaki kuchni peruwiańskiej. Peruwiańskie specjalności przygotował Peruwiańczyk p. Heli Taica (właściciel klubu Latino – America) przy udziale restauracji Speedway.

            Dalsze szczegóły w Artykule Nowości oraz na zdjęciach.

 

Viva El Peru

:-)

Konsulat Republiki Peru w Toruniu
2015