Krąg Przyjaciół Peru

Utworzony został Krąg Przyjaciół Peru.

 

 Uczestnicy dostali formalne zaproszenie.