NOWY ALBUM O PERU JUŻ DOSTĘPNY!

NOWY ALBUM O PERU JUŻ DOSTĘPNY!

Konsul dr Stanisław Rakowicz zainicjował w połowie roku 2016, w uzgodnieniu z Ambasadorem Peru w Polsce, wydanie po raz drugi albumu o Peru w wydawnictwie PASCAL. Poprzednie wydanie z 2013 r. finansowane całkowicie przez Konsula zostało wyczerpane. W nowym wydaniu albumu, autorstwa znanego w Polsce podróżnika - dr Zdzisława Preisnera, Konsul Peru Stanisław Rakowicz napisał nowy wstęp, który zawiera m.in. krótką historię Peru. Reedycja albumu zawiera także nowy rozdział wraz ze zdjęciami, na temat roli Polaków w rozwoju cywilizacyjnym Peru.

Po raz pierwszy publikujemy Państwu serię kilku zdjęć z nowej publikacji albumu!

 

  

 

Ambasador Peru w Golubiu-Dobrzyniu!

Dnia 7 kwietnia 2017 r., w Golubiu-Dobrzyniu gościł Ambasador Republiki Peru w Polsce J.E. Alberto Salas Barahona, wraz z towarzyszącym mu Konsulem Honorowym Republiki Peru dr Stanisławem Rakowiczem, a także podróżnikami - prof. Zdzisławem Preisnerem i Ryszardem Sobolewskim. Spotkanie miało na celu przybliżyć historię i kulturę pięknego latynoamerykańskiego kraju, jakim bez wątpienia jest Republika Peru. W czasie spotkania Ambasador Peru Alberto Salas Barahona, wraz z Konsulem Honorowym Stanisławem Rakowiczem, wręczyli dzieciom - uczestnikom konkursu rysunkowego wiedzy o Peru, pt. "Moje wyobrażenie Republiki Peru", nagrody i upominki, m.in. tegoroczną, nową reedycję albumu o Peru, która została opublikowana dzięki Konsulowi Peru w Toruniu Stanisławowi Rakowiczowi. Konkurs odbył się w czterech kategoriach wiekowych, z których w każdej wyłoniono trzech zwycięzców. Konsul Republiki Peru przekazał łącznie 12 albumów tematycznych o Republice Peru.

Fot. http://www.golub-dobrzyn.pl/

Wizyta Ambasadora Peru w Toruniu

Na zaproszenie Konsula Honorowego Peru dr Stanisława Rakowicza, w dniach 8-9 czerwca 2016 r., w Toruniu przebywał z wizytą Alberto Salas Barahona - Ambasador Republiki Peru w Warszawie.

Ambasador podczas swojej wizyty gościł m.in. w murach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, a także w Centrum Kulturalno-Kongresowym „Jordanki”. W czasie swojego pobytu zwiedził m.in. toruńską starówkę i zabytki architektury miejskiej. Spotkał się również z Prezydentem Torunia Michałem Zaleskim oraz Marszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotrem Całbeckim. Podczas swojej wizyty w Toruniu, Ambasador Peru Alberto Salas Barahona spotkał się także z twórcą Forum Gospodarczego - Jackiem Janiszewskim, aby omówić możliwości nawiązania współpracy ekonomicznej z państwami Ameryki Południowej, w tym m.in. z Republiką Peru. Nie zabrakło również rozmowy z dr Zdzisławem Preisnerem, twórcą Albumu o Peru. Rozmowa dotyczyła reedycji albumu, a także postępu prac nad tworzeniem książki opisującej wkład Polaków w rozwój cywilizacyjny Peru. 
Podczas wizyty w Kampusie WSKSiM, pojawiła się także chęć nawiązania współpracy pomiędzy Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu a Republiką Peru. Ambasador zapewnił, że dołoży wszelkich starań, aby studenci toruńskiej uczelni mogli wyjeżdżać w ramach studiów bądź praktyk, na uniwersytety w Peru. 

https://www.youtube.com/watch?v=Rvw9346u_T0

 fot. https://wsksim.edu.pl/ambasador-peru-w-wsksim/

O Wielkich Polakach w rozwoju Republiki Peru

Dnia 9 grudnia 2016 r., w Auli Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Wielcy Polacy w kulturze”. Organizatorem Konferencji był Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej MSZ w Toruniu, przy współpracy z Wyższą Szkołą Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także Katedrą Filozofii Kultury i Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał o. Rektor dr Zdzisław Klafka CSsR, który w swoim wystąpieniu wyraził radość z podjęcia tematu wybitnych, zasłużonych i utalentowanych Polaków sławiących dobre imię swojego kraju poza jego granicami.

Obecny był także Wiceminister Spraw Zagranicznych RP Jan Dziedziczak, który w swoim wystąpieniu podkreślił ważną rolę Polaków, w budowaniu ogromnego dorobku cywilizacyjnego świata.

- „To przede wszystkim przynależność do kultury, tradycji i języka, które kiedyś wybrali nasi przodkowie. Nasze zadanie to walka o dobre imię Polski. Odnosi się to do rodaków zarówno w kraju, jak i za granicą. Patriota to ambasador polskości”- zaznaczył Wiceminister MSZ.

Wśród zaproszonych gości znalazł się także Konsul Republiki Peru dr Stanisław Rakowicz, który wygłosił referat na temat rozwoju cywilizacyjnego Peru przez Polaków. Referat Konsula obejmował m.in. zagadnienia dotyczące odzyskania niepodległości przez Peru w II połowie XIX wieku, wkład polskich inżynierów oraz specjalistów w rozwój kultury technicznej i naukowej Peru, a także rolę polskiego duchowieństwa na przełomie XIX i XX wieku.

 

Peru Poświęcone Chrystusowi i Maryi

 W piątek, 21 października 2016 r., w stolicy Republiki Peru - Limie, nowy Prezydent Pedro Pablo Kuczynski, zawierzył całą Ojczyznę i wszystkich Jej obywateli, Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi. 

Więcej artykułów…

Viva El Peru

:-)

Konsulat Republiki Peru w Toruniu
2015